260 John v. 19-27.

261 i.e. His divine nature.

262 John v. 36, 37.

263 Ver. 37.

264 Ver. 43.

265 John vi. 29.

266 Ver. 30.

267 Ver. 32.

268 The expression is in the neuter collective form in the original.

269 John vi. 37-45.

270 Ver. 46.

271 Ver. 66.

272 Ver. 67.

273 Ver. 68.

274 See John vii. passim.

275 Ver. 28, 29.

276 Ver. 33.

277 John viii. 16.

278 Ver. 17.

279 Ver. 18.

280 Ver. 19.

281 Ver. 19.

282 John viii. 26.

283 Ver. 27.

284 Jer. i. 9.

285 Isa. l. 4.

286 John viii. 28, 29.

287 Ver. 38.

288 Ver. 40.

289 Ver. 42.

290 Ver. 49.

291 John viii. 54, 55.

292 Ver. 56.

293 John ix. 4.

294 Vers. 35-38.

295 John x. 15.

296 Vers 15, 17, 18.

297 Ver. 24.

298 Ver. 25.

299 Vers. 26.

300 Ver. 29.

301 Ver. 30.

302 John x. 32.

303 Vers. 34-38.

304 John xi. 27.

305 Matt. xvi. 16.

306 John i. 49.

307 John xi. 41, 42.

308 John xii. 27, 28.

309 John v. 43.

310 Or, "by way of excess."

311 Matt. xvii. 5.

312 John xii. 28.

313 Or held (haberi).

314 Matt. vi. 9.

315 Ps. viii. 5.

316 Same ver.

317 John xii. 30.

318 John xii. 44.

319 Ver. 45.

320 John xii. 49.

321 Isa. l. 4.

322 John xii. 50.

323 John xiii. 1, 3.

324 Ver. 31.

325 Ver. 32.

326 John xiv. 5-7.

327 Ver. 8.

328 Ver. 9.

329 John xiv. 9.

330 John x. 30.

331 John xvi. 28.

332 John xiv. 6.

333 John vi. 44.

334 Matt. xi. 27.

335 John v. 21.

336 John xiv. 7.

337 Vicarium.

338 Ex. xxxiii. 20.

339 John xiv. 10.

340 John xiv 11.

341 John xiv. 10.

342 Same ver.

343 Same ver.

344 ver. 11.

345 John xiv. 16.

346 See above ch. xiii.

347 John xvi. 14.