264 Matt. xvii. 6.

265 Exod. xxx. 20.

266 1 Pet. v. 6.

267 1 Pet. v. 6.

268 Matt. xxvii. 52, 53,

269 Matt, xvii, 9.

270 Matt, xvi, 20.

1 Matt. xvii. 10.

2 Matt. xvii, 12.

3 Matt. xvii. l2.

4 Matt. xvii. 13.

5 2 Cor iv. 18.

6 Matt. xxiv. 35.

7 1 Cor. vii. 31.

8 Ps. cii. 26.

9 Matt. xxiv. 35.

10 Luke xviii, 8.

11 Matt. xxiv. 37-39.

12 Luke i. 13.

13 Luke i. 63.

14 Luke i. 16, 17.

15 Luke i. 16, 17.

16 Dan. iii. 86. (Song of the Three Children v. 64.)

17 1 Cor. xiv. 32.

18 2 Kings ii. 15.

19 Rom, viii. 16.

20 1 Cor. ii. 11.

21 2 Kings ii. 11.

22 Luke i. 15, 17.

23 Ps. li. 12.

24 Ps. li. 10.

25 Isa. xi. 2.

26 Isa. xi. 2.

27 Matt. xvii. 12.

28 Matt. xvii. 13.

29 Cf. Luke i. 17.

30 Mal. iv. 5, 6.

31 Matt. xvii. 11.

32 John i. 1.

33 Matt. xvii. 12.

34 Cf. Matt. xxv. 35.

35 Rom. viii. 8, 9.

36 Matt. xvii. 12.

37 Matt. xvii. 10.

38 Matt. xvii. 12.

39 Matt. xvii. 12.

40 Matt. xvii. 14, 15.

41 1 Cor. ii. 7.

42 Eph. vi. 12.

43 Hos. vii. 4.

44 Ecclus. xxvii. 11.

45 1 Cor. xiii. 2.

46 Matt. xvii. 20.

47 Cf. Matt. xiii. 31, 32.

48 Gen. i. 16.

49 Ps. lxxiii. i, 9.

50 Ps. lxxiii. i, 9.

51 Ps. xxxi. 18.

52 Exod. iv. 11.

53 Matt. xvii. 17.

54 Matt. xvii. 20.

55 1 Cor. xiii. 2.

56 Matt. xvii. 20.

57 Matt. xvii. 21.

58 Matt. xvii. 22.

59 Matt. xvi. 21.

60 Matt. xvii. 22.

61 Rom. viii. 32.

62 John i. 29.

63 Job i, 12.

64 Job i, 15-19.

65 Eph. ii. 2.