20 Rom. iv. 15.

21 1 Cor. xv. 56.

22 Rom. x. 3.

23 Ps. lxxxv. 12.

24 Rom. vi. 12, 13, 14.

25 Rom. viii. 12, 13, 14.

26 Mortificare..

27 Gal. v. 19-21.

28 Gal. v. 16- 18. [See R. V.].

29 Gal. v. 22, 23.

30 Vulg. adds, "patientia, modestia, castitas."

31 Gal. v. 24.

32 Jer. xvii. 5.

33 John i. 14.

34 Luke iii. 6

35 Ps. lxv. 2.

36 John xvii. 2.

37 Rom. iii. 20.

38 Gal. ii. 16.

39 1 Cor. iii. 3.

40 1 Cor. iii. 5.

41 Rom. xiii. 1.

42 Gen. xlvi. 27.

43 Rom. viii. 13.

44 John viii. 44.

45 Rom. vi. 14.

46 Ps. cxix. 133.

47 Rom. viii. 13.

48 Rom. viii. 14.

49 Matt. vi. 12.

50 Ps. cxli. 3, 4.

51 Heb. v. 14.

52 Matt. vi. 12

53 Cui adjaceret..

54 Justitiam..

55 Ps. xxxiv. 14.

56 Luke xii. 35.

57 Luke xii. 36.

58 Gal. v. 16, 17.

59 Ps. ciii. 2, 3.

60 Matt. vi. 12, 13.

61 James i. 14.

62 Ps. xli. 4.

63 Vitiasset..

64 1 Cor. xv. 44.

65 Rom. vii. 18.

66 Vitiata vel vitiosa..

67 Eph. v. 29.

68 Rom. vii. 25.

69 Rom. vii. 18.

70 Gal. v. 16.

71 Saeculo..

72 Indulgentiam..

73 Wisd. ix. 15.

74 Rom. viii. 10.

75 Eph. v. 29.

76 See De Ag. Christ. § 4.

77 Eph. v. 25-28.

78 Eph v. 29.

79 Gal. v. 17.

80 Rom. vii. 18

81 Eph. v. 29.

82 Rom. vii. 23.

83 Eph. v. 22-28.

84 2 Tim. ii. 8.

85 Luke xxiv. 39.

86 1 Cor. vi. 15.

87 1 Cor. xi. 12.

88 l Cor. xii. 12.

89 1 Cor. xii. 18.

90 1 Cor. xii. 24, 25, 26.

91 Rom. xii. 1.

92 Eph. v. 24.

93 Gal. v. 16, 17.

94 1 Cor. i. 13.

95 1 Cor. iii. 1, 2, 3.

96 Matt. vi. 12.

97 John xiii. 23.

98 1 John i. 8.

99 1 Cor. i. 30.

100 Ps. ciii. 3.

101 Eph. v. 29.