1. Benedicti martyres designati.

2. Iz skupne blagajne.

3. Iz vrste gledalcev.

4. Idiotae.

5. Takšnih pri gladiatorskih borbah med gledalci ni manjkalo.

6. Tako ogovarja Tertulijan v drugih spisih katehumene.

7. Ef 4,30.

8. To so lapsi, padli, ki so med preganjanjem odpadli od vere.

9. Prim. Mdr 3,8.

10. Npr. Mt 14,13; Lk 6,12; Jn 6,15.

11. Mt 17,1-9; Mr 9,2-8; 2 Pet 1,16-18.

12. Mt 6,21. Tertulijan je Gospodov izrek tako spremenil, da je osebka glavnega in odvisnega stavka zamenjal.

13. Krstne obljube.

14. Testudo, želva, vojaški izraz za obrambo streho iz ščitov, ki jih strnjena vojaška četa drži nad glavo.

15. Starim borcem so včasih za nagrado podelili državljanko pravico.

16. 1 Kor 9,25.

17. Sodišče, ki pridejo predenj ujeti kristjani, je zanje stadion, tekališče, kjer naj tekmujejo za nagrado.

18. Mt 26,41.

19. K tem zgledom prim. Apologeticum 50.

20. Trpljenje v ječi.

21. Prim. Rim 8,18.

22. Nekdaj so takšno trpljenje zaničevali iz plemenitejših nagibov (prim. prej navedene zglede), zdaj pa ga zaničujejo že tudi iz gole nečimrnosti, ki je nekakšna duševna bolezen.

23. Gredo med gladiatorje.

24. Venator - borec z živalmi v cirkusu ali amfiteatru.

25. Sodni dan.

26. Tertulijan ima v mislih dogodke iz let 202-205, ko je izgubilo življenje več odličnih osebnosti, med njimi M. Fulvij Platian, rojak in nekdanji ljubljenec cesarja Septimija Severa, tast njegovega sina Karakala.